Hledám pomoc

Pokud zažíváte jakékoli zneužívání nebo jej pozorujete ve svém okolí, řekněte si o pomoc.
Nebuďte v tom sami. Prvním krokem je někomu se svěřit.
Nebojte se terapie a psychoterapie. Je to jedna z nejlepších cest, jak léčit traumata i předcházet trestným činům.

Pokud na sobě pozorujete neobvyklé sexuální touhy nebo máte sklony k těmto činům, na konci této stránky najdete pomoc.Podívejte se na video psychiatrické kliniky AdiCare_psychologická a psychiatrická klinika, kde je srozumitelně vysvětleno, co to vlastně terapie je a jak funguje.

Pokud potřebujete terapii, obraťte se na kteroukoli terapeutickou kliniku, která vám bude sympatická. Existuje spousta organizací, které vám podají pomocnou ruku. Níže uvádím jejich seznam i s doporučením. Doporučuji se nejprve obrátit na některou z nich, některé mají svoje terapeuty či s konkrétními klinikami přímo spolupracují a pomohou vám. Nevíte, na koho se obrátit? Stydíte se? Napište mi, klidně anonymně, poradím a nasměruji vás. Nejsem terapeut ani odborník, ale mám s nimi vlastní zkušenost.


Cesta_krize

www.cestazkrize.net

Provozuje dvě krizové linky, obě nonstop a zdarma: 

logo

www.linkaztracenedite.cz

Telefon: 116 000

Linka pro rodinu a školu je tu pro každého, kdo o sexuálním zneužívání ví. Cílem je zneužívání zastavit a pomoci tomu, komu se to děje. Nepotřebují znát identitu volajícího. Bývá těžké o tom mluvit. S nimi se nemusíte bát. Nejste na to sami.
Volejte, pokud jste:
- dítě, student, mladý dospělý, kterému se něco podobného děje.
- kdokoli blízký, který o někom takovém ví (kamarád, spolužák, učitel, rodič, soused, atd.)

 

LPP

www.linkapsychickepomoci.cz

Telefon: 116 123

Linka první psychické pomoci nabízí podporu dospělým, kteří v minulosti sexuálního zneužívání zažili. I když už je to za vámi, mohou přijít těžké chvíle. Proces úzdravy trvá dlouho. Nebuďte na to sami. Volejte, pokud jste dospělý se zkušeností sexuálního zneužívání.

Profem 

www.profem.cz

V PROFEM pomáhají obětem domácího a sexuálního zneužívání a násilí, mají přímé napojení na terapeuty a terapeutické kliniky. Osobně mi pomohli právě propojením s mou terapeutkou. Zároveň mají program, díky kterému mi částečně přispívají na terapie, které nehradí pojišťovna.
Psychoterapeutická pomoc je součástí jejich návazných služeb a pokud je naplněna kapacita terapeutek, pomohou vám s hledáním pomoci jinde a zároveň mohou nabídnout další služby. V proFem je obětem domácího a sexuálního násilí poskytována psychická podpora, pomoc a poradenství. Můžete je kontaktovat každý všední den 9-15 hod. na čísle 608 222 277 nebo zavolat na krizovou infolinku pro oběti sexuálního násilí 777 012 555 každé úterý 17-19 hod. a čtvrtek 19-21 hod. nebo můžete využít zcela anonymní chat.


logo_bkb 

Linka116006 logo1RGB

www.bilykruhbezpeci.cz 

Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem trestných činů. Mně pomohli úplně na začátku, ještě před soudním procesem. Na schůzce mi přiblížili, jak to bude u soudu vypadat, co se tam bude dít a na co se mám připravit. Dali mi rady, jak soudní líčení zvládnout relativně v klidu a v pohodě.


logokonsent

www.konsent.cz

Konsent je spolek a organizace, která má výrazný hlas a povědomí jen stoupá. Zabývají se prevencí sexuálně motivovaných trestných činů a pomáhají také obětem. Organizují workshopy pro školy, firmy, organizace, vyučující i rodiče. Vydávají naučné příručky a knihy o sexuální výchově. Provozují svépomocné skupiny, kde oběti mohou sdílet své zkušenosti se sexuálním násilím a zneužíváním, navzájem se podporovat, sdílet pocity a tipy, co jim pomáhá a podobně.


Bez Trestu

www.beztrestu.cz

Iniciativa Bez trestu poukazuje na nízké tresty za sexualizované činy: jedno ze dvou znásilnění, která se dostanou před soud, je u nás potrestáno podmínkou. Advokátky a ženy specializované na sociální, lidskoprávní a genderovou problematiku usilují o vytvoření veřejně přístupné databáze všech trestních rozsudků. Z té by veřejnost i odborníci mohli čerpat informace o tom, jak se u nás trestá sexualizované a domácí násilí.


Advokádka_Hrdá

Advokátní kancelář JUDr. Lucie Hrdé - www.akhrda.cz

Advokátní kancelář nacházející se v centru Prahy nabízí už od roku 2009 svým klientům širokou škálu právních služeb, zejména se však specializuje na trestní a rodinné právo. Jako jedna z mála advokátních kanceláří v ČR se zaměřujeme na problematiku domácího násilí a stalkingu. Lucie Hrdá je zakladatelkou iniciativy Bez trestu.


Centrum Locika

LOCIKA - centrum pro děti ohrožené domácím násilím - www.centrumlocika.cz

V centru Locika pracují s celými rodinami ohroženými násilím, a to vždy v zájmu dítěte. Nabízí okamžitou pomoc v akutních případech, v rámci prevence otevírají téma široké veřejnosti, organizují kurzy, vytváří infomateriály. Připravují v září 2022 také otevření prvního advokačního centra v ČR.


Děti jsou taky lidi

www.detijsoutakylidi.cz

Zdeňka Staňková je propagátorka unschoolingu, sebeřízeného vzdělávání, svobodného učení a respektujícího přístupu k dětem. Píše blog a je aktivní na instagramu. Do širšího povědomí se dostala poté, co se na svém instagramu zeptala, jaké výchovné rady a klišé slýchávají dospělí od svých rodičů. Stovka lidí se jí začala svěřovat se svými traumaty z dětství, které Zdeňka následně sdílela anonymně dál. Lidé jí psali o týrání, o sexuálním zneužívání, o kopání, bití, o vydírání, manipulaci nebo vyhrožováním dětským domovem.


Logo_persefona_k_pouziti

www.persefona.cz

Organizace nabízí sociální, psychologickou a právní pomoc obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění osobám starším 16 let z Jihomoravského kraje. Jejich další podpora směřuje k lidem, kteří se obětem snaží pomoci.


průhledné SK

www.socialniklinika.cz

Sociální klinika reaguje na to, že si stále příliš mnoho lidí nemůže terapii finančně dovolit, ač ji velmi potřebují. Nabízí dvě služby: krátkodobou terapii a tři online konzultace.


Někdo-ti-uvěří

www.nekdotiuveri.cz

Spolek sdružuje lidi, kteří mají osobní zkušenost se zneužíváním v církevním a náboženském prostředí anebo jim zneužívání není lhostejné.
Nabízí zprostředkování pomoci obětem sexuálního, mocenského a duchovního násilí v církevním prostředí i mimo něj.

V tomto spolku jsem také členem, ačkoliv moje zkušenost se církve netýká.


DKC     

www.ditekrize.cz

Nezisková organizace se specializuje na odbornou pomoc týraným, sexuálně zneužívaným či zanedbávaným dětem a také dětem, které mají osobní nebo jiné problémy. Nabízí svou odbornou pomoc zdarma celým rodinám.


 

 

 

Celou problematiku najdete výstižně vysvětlenou v tomto videu:

Díl o sexuálním zneužívání a násilí a jak z toho ven: BOLESTI DĚTSKÉ DUŠE 8: SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ A DOMÁCÍ NÁSILÍ

Dokumentární cyklus: Život za zdí - www.arsanima.cz

 


 

Máte sklony k podobným činům nebo na sobě pozorujete neobvyklé sexuální touhy? Je nutné, abyste si uvědomili, že jde o problém a včas vyhledali odbornou pomoc. Může vám pomoci například projekt PARAFILIK nebo jiná pomáhající organizace.
Projekt_Parafilik_logo

www.parafilik.cz

Projekt Národního ústavu duševního zdraví nabízí pomocnou ruku lidem s parafiliemi, tedy lidem s neobvyklými sexuálními touhami a problematickým sexuálním chováním. Pokud vás zneklidňuje vaše sexualita, nebo něco podobného sledujete ve svém okolí, na webu najdete anonymní pomoc v podobě telefonní linky, on-line poradny i nabídku krizové intervence a terapie.

   

 

Zpět do obchodu